Zaustavljanje curenja vode – Vodoinstalater Beograd

Zaustavljanje curenja vode je jedna od najčešćih intervencija koju obavlja naš vodoinstalaterski sevis.
Ono što nas odlikuje jeste
dolazak odmah po pozivu. Radimo 365 dana u godini od 00h do 24h.

 Zaustavljanje curenja vode  se obavlja na vodovodnim i kanalizacionim cevima i u najvećem broju slučajeva obavlja vodoinstalater. Servis Vodoinstalater BG nudi sve tipove vodoinstalaterskih usluga i brzih intervencija, u okviru koje spada i usluga zaustavljanja curenja vode.

Zaustavljanje curenja vode uključuje:

– zaustavljanje curenja vode 24h – non stop;
– hitne intervencije;
– dežurni vodoinstalater;
– dolazak odmah po pozivu;
– kvalifikovani vodoinstalateri;
– rešavanje svih vrsta havarija;
– sanacija svih vrsta cevi;
– pouzdana usluga

Curenje vode iz cevi – Vodoinstalater Beograd

Curenje vode iz cevi saniramo na celoj teritoriji Beograda, sedam dana u nedelji. Za curenje vode iz cevi dostupni smo 24h, 365 dana u godini. Curenje vode iz cevi rešavamo na dva načina:

  • Ukoliko je oštećenje na cevima malo, pristupa se zavarivanju cevi.
  • Ukoliko je pak, oštećenje na cevi preveliko, pristupa se zameni ceviugradnji novih cevi.

Ukoliko curenje vode iz cevi nastaje u medjuspratu i nemamo direktan pristup problemu, vršimo snimanje vodovodnih cevi da bismo otkrili tačnu lokaciju problema. Zatim pristupamo njegovom saniranju.

Ako su cevi stare najbolje je da naši vodoinstalateri Beograd izvrše zamenu istih jer je najverovatnije da su zarđale ili oštećene po čitavoj dužini.

Ukoliko su u pitanju nove cevi, naš tim profesionalnih vodoinstalatera, curenje zaustavljaju tako što prvo isprazne vodu iz cevi a zatim je zavare. Ako su cevi od bakra, vodoinstalateri Beograd menjaju oštećeni deo.