Zamena utičnice se vrši na celoj teritoriji Beograda, 365 dana u godinu. Zamena utičnice se radi u stambenim i poslovnim objektima tokom cele godine i praznika. Dostupni smo 24h za uslugu zamena utičnice kao i zamenu prekidača i bilo koji drugi tip električarskih radova. Ukoliko želite da promenite sve utičnice i prekidače u vašem prostoru, stojimo Vam na raspolaganju, biće nam zadovoljstvo da vas poseti naš tim iskusnih električara.

Takođe, za sve izvršene usluge dobijate račun i garanciju, i ono što je najbitnije – sve električarske usluge obavljaju školovane osobe i električari sa licencom, što je još jedan razlog da nas kontaktirate ukoliko želite brzu, preciznu i sigurnu uslugu.

Zamena trofazne utičnice Beograd

Utičnice se dele na monofazne i trofazne. Trofazne utičnice se najčešće koriste za priključenje šporeta i TA peći radi rasterećenja instalacije. Ukoliko se veliki potrošači električne energije povežu na mofaznu utičnicu može doći do propterećenja instalacija i iskakanja osigurača. Takodje opterećenje može dovesti do požara u objektu. Zato uvek savetujemo da se veliki potrošači struje povezuju obavezno na trofaznu utičnicu. Da bi se bezbedno obavila zamena trofazne utičnice najbolje je da posao obavi stručan električar. Ukoliko nemate pouzdanog majstora za struju koji će brzo i efikasno obaviti ovaj tip usluge možete se obartiti nama. Po vašem pozivu dolazimo isti dan i rešavamo svaki nastali problem koji imate na vašim električnim instalacijama.

Postavljanje trofazne utičnice Beograd

Postavljanje trofazne utičnice zahteva stručnost i znanje kako bi se sve obavilo na bezbedan način. Da bi se trofazna utičnica postavila adekvatno u dozni mora imati pet provodnika struje. I to tri faze čije su žice crne i braon boje kao i žica za uzemljne i nulu. Treba znati da svaka faza dolazi iz tri glavna osigurača. Na utičnici postoje tri gornja kontakta na koje se postavljaju faze. Na donjem delu u levom uglu se povezije uzemljenje utičnice dok na drugom kraju u desnom uglu se vezuje nula. Ako niste dovoljno stručni da sami obavite ovaj tip posla možete nas pozvati. Postavljanje trofazne utičnice obavljamo za sva pravna i fizička lica.

Montaža trofazne utičnice

Ako je potrebna montaža trofazne utičnice možete se obratiti nama. Takodje ukoliko je potrebno da se prebaci trofazna utučnica u monofaznu i bezbedno povezivanje utičnice stojimo Vam na raspolaganju. Bez obzira da li treba postaviti jednu ili veći broj trofaznih utičnica u objektu uslugu ćemo pružiti kvalitetno i brzo. Dugi niz godina obavljamo svaku vrstu elektro usluga i stekli smo veliki broj zadovoljnih klijenata. Garanciju dajemo na sve izvedene radove. Električar je dostupan svim fizičkim i pravnim licima svakoga dana u toku cele godine. Prostor gde se izvodi intervencija nakon završenog posla uvek ostavljamo čistim i urednim.