Pod elektronskim instalacijama podrazumeva se skup međusobno spojenih niskonaponskih električnih oprema.

Naši električari su tu da što pre dođu na Vašu adresu i brzo i efikasno obave intervenciju. Profesionalni, licenciranii i majstori sa višedecenijskim iskustvom stoje Vam na raspolaganju 24h sedam dana u nedelji. Za realizovanu intervenciju dobijate račun i garanciju. 

Kada govorimo o opasnostima usled loših električnih instalacija tu prvenstveno mislimo na požar. Do požara može doći zbog starih, oštećenih, neodržavanih i loše izvedenih električnih instalacija.

U poslednje vreme se u svetu izvode brojna istraživanja i otkrivaju uzroci zbog čega do požara dolazi. U isto vreme mnogi svetski stručnjaci usavršavaju detektore koji će moći da prepoznaju propuste i loša mesta u instalacijama što može sprečiti nastanak požara.

Naš time profesionalnih električara sa lincencom realizuje sledeće usluge:

  • Uvodjenje struje
  • Ugradnja razvodnog ormana
  • Ugradnja automatskih osigurača
  • Zamena osigurača
  • Zamena sklopke
  • Zamena spratnih tabli

Uslugu hitnih intervencija pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom i garancijom za kvalitet izvršenih usluga. Elektro usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.